"lay with one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść z czyjś oczy
  1. lay czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Next to him, a boy lay in shock with his eyes wide open.

    Podobne kolokacje:

podobne do "lay with one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lay with one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom