"lay souls" — Słownik kolokacji angielskich

lay souls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): laickie dusze
  1. lay czasownik + soul rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the American West lays open souls crushed by the lack of it.

powered by  eTutor logo