"launch one's company" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: company is launched
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystrzelenie czyjś spółka
  1. launch czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But five years later, with government funding, she launched her own company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo