"later lie" — Słownik kolokacji angielskich

later lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później skłam
  1. lie czasownik + later przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Lying in bed later, she thought: Edmund is married now.

    Podobne kolokacje: