"later image" — Słownik kolokacji angielskich

later image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później obraz
  1. later przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those are to be revealed in later images recorded by the flyby spacecraft when they are received, he said.

    Podobne kolokacje: