"late-term abortion" — Słownik kolokacji angielskich

late-term abortion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): późny-termin przerwanie ciąży
  1. late-term przymiotnik + abortion rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Why did he change his position on late-term abortion from 1997 to 2001?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo