"lasting image" — Słownik kolokacji angielskich

lasting image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trwając przez obraz
  1. lasting przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has a long, long way to go yet to achieve lasting image.

    Podobne kolokacje: