"laser tube" — Słownik kolokacji angielskich

laser tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura laserowa
  1. laser rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She set down the laser tube and he picked it up to examine it, to see if it carried a charge.

    Podobne kolokacje: