"large waterway" — Słownik kolokacji angielskich

large waterway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża droga wodna
  1. large przymiotnik + waterway rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It contains numerous glaciers and large, swift waterways.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo