"large venue" — Słownik kolokacji angielskich

large venue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże miejsce
  1. large przymiotnik + venue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He continues to tour the world playing in large and small venues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo