"large supply" — Słownik kolokacji angielskich

large supply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży zapas
  1. large przymiotnik + supply rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, now they had a large enough supply of food and equipment to hold out for awhile.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo