ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large supplier" — Słownik kolokacji angielskich

large supplier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży dostawca
  1. large przymiotnik + supplier rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Cocoa is the largest supplier of water in the county.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo