"large puddle" — Słownik kolokacji angielskich

large puddle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża kałuża
  1. large przymiotnik + puddle rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The large puddle of red blood glistened in the light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo