"large market share" — Słownik kolokacji angielskich

large market share kolokacja
Popularniejsza odmiana: large share
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży udział w rynku
  1. large przymiotnik + share rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Countries can have either a small or large share of world trade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo