"large lever" — Słownik kolokacji angielskich

large lever kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża dźwignia
  1. large przymiotnik + lever rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Originally they were operated by means of a large lever which was pulled back towards the driver, similar to the track brakes on cable cars.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo