ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large insurer" — Słownik kolokacji angielskich

large insurer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży ubezpieczyciel
  1. large przymiotnik + insurer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition, many of the country's largest insurers are based here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo