"large health insurer" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: large insurer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży ubezpieczyciel zdrowotny
  1. large przymiotnik + insurer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition, many of the country's largest insurers are based here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo