"large grandstand" — Słownik kolokacji angielskich

large grandstand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża trybuna główna
  1. large przymiotnik + grandstand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first race track in the area was built on the Leavitt farm, sporting a large grandstand for spectators.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo