ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large flare" — Słownik kolokacji angielskich

large flare kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży błysk
  1. large przymiotnik + flare rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The largest solar flare in four years has erupted from the sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo