"large deer" — Słownik kolokacji angielskich

large deer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży jeleń
  1. large przymiotnik + deer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The moose, the largest deer in the world, actually feeds in water and is a very good swimmer," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo