"large ceremony" — Słownik kolokacji angielskich

large ceremony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża ceremonia
  1. large przymiotnik + ceremony rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Omizutori is the largest ceremony on the night of 12 March.

powered by  eTutor logo