"large band" — Słownik kolokacji angielskich

large band kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży zespół
  1. large przymiotnik + band rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A day or two later he came upon a large band of monkeys.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo