ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large Fort" — Słownik kolokacji angielskich

large Fort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży Fort
  1. large przymiotnik + Fort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1794, a larger fort was constructed on the west bank of the river opposite the ferry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo