PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lany" po polsku

lany

przymiotnik
 1. cast , ***
  • lany (np. guma)
przymiotnik
 1. molten
  • stopiony, roztopiony (np. metal lub skała)
   The chocolate is partially molten already. (Czekolada jest już częściowo roztopiona.)
obrazek do "pour" po polsku obrazek do "pee" po polsku
czasownik
 1. pour , *** , pour down , pee down
  • lać (o deszczu) [nieprzechodni]
   We can't go out because the rain is pouring down. (Nie możemy wyjść, bo leje deszcz.)
 2. pee
 3. pelt , pelt down
 4. leak **
  • szczać, lać, sikać slang [nieprzechodni]
   I have to go somewhere and leak. (Muszę gdzieś pójść i się wyszczać.)
   We have to stop, Peter wants to leak. (Musimy się zatrzymać, Peterowi chce się lać.)
 5. larrup
 6. whaz potocznie
idiom
 1. rain pitchforks
phrasal verb
 1. hammer down
rzeczownik
 1. pump ship
czasownik
 1. stream ***
  • napływać, lać się
   Water was streaming into our boat. (Woda lała się do naszej łodzi.)
   The tears were streaming down her cheeks. (Łzy lały się jej po policzkach.)
 2. flow , ***
  • lać się (np. o alkoholu), być łatwo dostępnym w dużych ilościach (np. o pieniądzach) [nieprzechodni]
   I remember alcohol flowing freely at my stag night. (Pamiętam, że alkohol się lał się strumieniami na moim wieczorze kawalerskim.)
   Come to my party! There'll be a lot of girls and the alcohol will flow freely - it will be great! (Przyjdź na moją imprezę! Będzie dużo dziewczyn i alkohol będzie się lał strumieniami - będzie super!)
rzeczownik
 1. acres **
  • połacie, hektary, łany
   He inherited ten acres of forest. (On odziedziczył dziesięć hektarów lasu.)
   The yellow acres of grain were swaying in the wind. (Żółte łany zboża kołysały się na wietrze.)

powered by  eTutor logo