"landscaped garden" — Słownik kolokacji angielskich

landscaped garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urządzony ogród
  1. landscaped przymiotnik + garden rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The landscaped gardens in the English style are a product of this period.

    Podobne kolokacje:

podobne do "landscaped garden" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "landscaped garden" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik