"landing time" — Słownik kolokacji angielskich

landing time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas lądowania
  1. landing rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This time, there was no discussion of proper landing times and extra circling.

    Podobne kolokacje: