BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kurhan" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kurhan" po polsku

kurhan

rzeczownik
 1. mound **
 2. barrow
 3. burial mound
  • kurhan (rodzaj mogiły)
 4. kurgan
 5. tumulus
  • kopiec (grzebalny), kurhan (nasyp kryjący grób)
przymiotnik
 1. tumulose , także: tumulous

"kurhan" — Słownik kolokacji angielskich

burial mound kolokacja
 1. burial rzeczownik + mound rzeczownik = kurhan (rodzaj mogiły)
  Bardzo silna kolokacja

  The burial mound behind them was only one among many.

powered by  eTutor logo