"książka przygodowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "książka przygodowa" po polsku

"książka przygodowa" — Słownik kolokacji angielskich

adventure novel kolokacja
 1. adventure rzeczownik + novel rzeczownik = powieść przygodowa, książka przygodowa
  Silna kolokacja

  Following the book's success he went on to author numerous other children's books, mostly historical and adventure novels.

  Podobne kolokacje:
adventure book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przygodowa
 1. adventure rzeczownik + book rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  This wasn't in any of the adventure books the boys read.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo