"krzyżowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krzyżowanie" po polsku

krzyżowanie

rzeczownik
 1. crossing *
  • krzyżowanie, hybrydyzacja
   Have you ever considered crossing of plants? (Czy kiedykolwiek rozważałaś krzyżowanie roślin?)
 2. hybridisation British English , hybridization American English
 3. cross-fertilization American English , cross-fertilisation British English
 4. crossbreeding
 5. hybridism , także: hybridity
 6. crucifying
 7. intercrossing
 8. xenogamy
 9. thwarting
 10. hybridizing British English , hybridizing American English
 11. interbreeding
 12. dislocating
czasownik
 1. disrupt *
 2. baffle
  • udaremniać, udaremnić, pokrzyżować (np. plany)
   The police baffled their attempts to rob the bank. (Policja udaremniła ich próby obrabowania banku.)
   The injury baffled my plans. (Kontuzja pokrzyżowała moje plany.)
 3. confound
 4. bedevil
 5. queer
 6. nobble
czasownik
 1. cross , ****
  • krzyżować się, przecinać (np. drogi, linie kolejowe) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Our paths crossed from the very beginning. (Nasze drogi się krzyżowały od samego początku.)
   These two paths cross here, we have to choose one of them. (Te dwie ścieżki się tu krzyżują, musimy wybrać jedną z nich.)
 2. decussate

powered by  eTutor logo