"korpus" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "korpus" po polsku

korpus

rzeczownik
 1. corps , **
  • korpus (np. wojskowy, dyplomatyczny) [COUNTABLE]
   Only two women have been members of the corps. (Tylko dwie kobiety były członkami korpusu.)
 2. body *****
  • korpus, tułów [COUNTABLE]
   He had injuries all over his body. (Miał rany na całym tułowiu.)
   After the accident, he didn't feel half of his body. (On po wypadku nie czuł połowy tułowia.)
 3. army corps
 4. corpus *
  • korpus (np. językowy) technical
   There is no example of such usage of this word in the corpus. (Nie ma przypadku takiego użytku tego słowa w korpusie.)
  • trzon, korpus (czegoś) formal
 5. text corpus

"korpus" — Słownik kolokacji angielskich

army corps kolokacja
Popularniejsza odmiana: Army Corps
 1. army rzeczownik + corps rzeczownik = korpus (wojskowy)
  Silna kolokacja

  People like that were worth an army corps of soldiers, likely more.

  Podobne kolokacje:
text corpus kolokacja
 1. text rzeczownik + corpus rzeczownik = korpus (zbiór tekstów)
  Luźna kolokacja

  The BNC was the first text corpus of its size to be made widely available.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo