"kompetencje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kompetencje" po polsku

kompetencje

rzeczownik
 1. abilities **
  • kompetencje, umiejętności
   the range of knowledge and skills a person has
   Your abilities are invaluable to our company. (Twoje umiejętności są nieocenione dla naszej firmy.)
   You will be divided into three groups based on your abilities. (Będziecie podzieleni na trzy grupy, w zależności od waszych kompetencji.)
 2. competencies
  • kompetencje, umiejętności, kwalifikacje
   skills and abilities that someone has
   Once the Lisbon Treaty comes into force and new competencies are created for the Parliament and the European Union, this tendency will intensify. (Z chwilą wejścia w życie traktatu lizbońskiego i przyznania Parlamentowi i Unii Europejskiej nowych kompetencji, tendencja ta się zintensyfikuje.)
   Nobody in this company would doubt your competencies. (Nikt w tej firmie nie wątpi w twoje kwalifikacje.)
rzeczownik
 1. jurisdiction , **
 2. competence ** , także: competency przestarzale *
 3. proficiency
 4. cognizance American English , cognisance British English
 5. capableness
 6. remit ,

Powiązane zwroty — "kompetencje"

przymiotnik
idiom
rzeczownik
przysłówek
kompetentnie = competently +1 znaczenie
czasownik
inne
inne

powered by  eTutor logo