"kolizja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kolizja" po polsku

kolizja

obrazek do "collision" po polsku Quality Collision Reparirs obrazek do "fender-bender" po polsku
rzeczownik
 1. collision *
 2. overlap ,
  • częściowe pokrywanie się, kolizja
   We will ensure that any overlap of these tasks and duplication of work is avoided. (Dopilnujemy, aby nie dochodziło do pokrywania się zakresu tych zadań i powielania prac.)
   Since there is an overlap of our businesses, I'm willing to help you. (Ze względu na to, że istnieje częściowe pokrycie w naszych interesach, jestem skłonna ci pomóc.)
 3. smash **
  • kraksa, kolizja (samochodowa) British English
   He was in a smash earlier today, but he wasn't injured. (On miał dzisiaj kraksę, ale nie został ranny.)
   My car was destroyed in a smash. (Moje auto zostało zniszczone w kraksie.)
 4. foul *
 5. wreck *
 6. emphraxis
 7. fender-bender , także: fender bender
 8. prang

Powiązane zwroty — "kolizja"

czasownik
kolidować = interfere +2 znaczenia
inne
kolidować = be in a collision +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
boczny (np. kolizja) = side-on

powered by  eTutor logo