"kobieta w ciąży" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kobieta w ciąży" po polsku

kobieta w ciąży

Study says pregnant women who of women
rzeczownik
 1. pregnant woman
  • kobieta ciężarna, kobieta w ciąży
   You should show some respect for a pregnant woman. (Kobiecie w ciąży powinno się okazywać trochę szacunku.)
   Today, the hospital admitted a pregnant woman. (Dzisiaj szpital przyjął ciężarną kobietę.)

"kobieta w ciąży" — Słownik kolokacji angielskich

pregnant woman kolokacja
 1. pregnant przymiotnik + woman rzeczownik = kobieta ciężarna, kobieta w ciąży
  Bardzo silna kolokacja

  Across the room, a man was talking to a pregnant woman.

  Podobne kolokacje:
pregnant female kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta w ciąży
 1. pregnant przymiotnik + female rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The pregnant female does not fight much, but is often kept for the roe.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo