"kościół" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kościół" po polsku

kościół

obrazek do "church" po polsku Church, Temple, Picture, Photo
rzeczownik
 1. church *****
  • kościół (jako budynek) [policzalny]
   There are six churches in our town. (W naszym mieście jest sześć kościołów.)
   There is a cemetery next to the church. (Obok kościoła jest cmentarz.)
  • kościół (instytucja religijna, kapłani chrześcijańscy) [niepoliczalny]
   How do you feel about what happened with the church? (Jak się czujesz wobec tego co się stało z kościołem?)
   My church is against a lot of things I'm not. (Mój kościół jest przeciwny wielu rzeczom, którym ja się nie sprzeciwiam.)
  • kościół, nabożeństwo [niepoliczalny]
   My parents are at church, they'll be back home in an hour. (Moi rodzice są w kościele, będą w domu za godzinę.)
   I don't want to be late for church. (Nie chcę się spóźnić do kościoła.)
   He doesn't go to church too often. (On nie chodzi do kościoła zbyt często.)
 2. kirk *
  • kościół (używane w Szkocji i Północnej Anglii)
   They say he lives in the old kirk on the hill. (Mówią, że on mieszka w starym kościele na wzgórzu.)
 3. house of God termin literacki , house of worship termin literacki  
rzeczownik
 1. church *****

Powiązane zwroty — "kościół"

czasownik
wyświęcać (np. księdza, kościół) = consecrate
przymiotnik
ortodoksyjny (np. kościół) = orthodox
rzeczownik

"kościół" — Słownik kolokacji angielskich

house of worship kolokacja
 1. worship rzeczownik + house rzeczownik = kościół
  Zwykła kolokacja

  Their house of worship was located on North 8th street.

  Podobne kolokacje:
house of God kolokacja
 1. God rzeczownik + house rzeczownik = kościół
  Luźna kolokacja

  They packed into a church - thinking it would be the only safe place - a house of God.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo