BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kołysanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kołysanie" po polsku

kołysanie

rzeczownik
 1. pitching
 2. sway **
  • huśtanie, kołysanie (np. statku) [niepoliczalny]
   I can't handle the sway of the ship. (Nie daję sobie rady z huśtaniem na statku.)
 3. wiggle , wiggling
 4. swaying
  • chwianie (się), kołysanie (czymś), kołysanie (się)
 5. rocking
 6. joggling
 7. dandling
  • huśtanie (dziecka na kolanach), kołysanie (dziecka na rękach)
 8. totter
 9. swinging
 10. cradling  
obrazek do "rock" po polsku obrazek do "swing" po polsku Old Swing Made Out Of An Old Car Tire Swinging In The Wind On A ...
czasownik
 1. rock , ****   [przechodni/nieprzechodni]
  I rocked her to sleep in my arms. (Ukołysałem ją do snu w moich ramionach.)
  Waves rocked our boat. (Fale kołysały naszą łodzią.)
 2. swing ***
 3. sway **
  • chwiać (się), kołysać (czymś), kołysać (się)
   Just hold my body like this and sway to the music. (Po prostu trzymaj mnie tak i kołysz się w rytm muzyki.)
 4. cradle *  
 5. waggle
 6. shimmy
 7. joggle
 8. dandle
rzeczownik
 1. pitch ***   [niepoliczalny]
  Pitch of the boat makes me sick. (Kołysanie się łodzi sprawia, że jestem chory.)
  Pitch of the spaceship is normal, don't worry. (Kołysanie się statku kosmicznego jest normalne, nie martw się.)
 2. nodding
 3. plunging
 4. wampishing ScoE   dialekt
czasownik
 1. nod ****
 2. pitch ***   [nieprzechodni]
  The boat was pitching and I fell asleep. (Łódź się kołysała i zasnąłem.)
  I pitched on the sea and closed my eyes. (Kołysałem się na morzu i zamknąłem oczy.)
 3. plunge **
 4. wampish    ScoE dialekt

powered by  eTutor logo