"known word" — Słownik kolokacji angielskich

known word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znane słowo
  1. known przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The last known words between the men were uttered by Patton:

    Podobne kolokacje: