BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"known featuring" — Słownik kolokacji angielskich

known featuring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znane zamieszczanie
  1. know czasownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bar began serving meals in a dining room addition and was known for its local parties featuring Norwegian dancing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo