"know one's ways" — Słownik kolokacji angielskich

know one's ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: know the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć czyjś drogi
  1. know czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He knew the back ways as no other man could.

    Podobne kolokacje: