"know for one's pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć dla czyjś obrazy
  1. know czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is particularly well known for his naturalistic pictures of animals and his hunt pieces depicting game.

    Podobne kolokacje: