BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"know baseball" — Słownik kolokacji angielskich

know baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj baseball
  1. know czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I guess you'd have to know baseball to understand that one.

powered by  eTutor logo