"know as Company" — Słownik kolokacji angielskich

know as Company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedz jako Spółka
  1. know czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The firm was known as Carnegie, McCandless, and Company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo