"know" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "know" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
Formy nieregularne: past tense  knew, past participle  known
 1. wiedzieć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I don't know what's going on. (Nie wiem, co się dzieje.)
  No one knew where Jackie was. (Nikt nie wiedział, gdzie była Jackie.)
  I was the only person who didn't know. (Byłem jedyną osobą, która nie wiedziała.)
  How long have you known about it? (Od jak dawna o tym wiesz?)
  I know nothing about you. (Nic o tobie nie wiem.)
 2. znać [TRANSITIVE]
  Do you know him? (Czy znasz go?)
  I don't know her very well. (Nie znam jej zbyt dobrze.)
  We've known each other for years. (Znamy się od lat.)
  He knows your husband. (On zna twojego męża.)
  I know English very well. (Znam angielski bardzo dobrze.)
 3. umieć [TRANSITIVE]
  I don't know how to dance salsa. (Nie umiem tańczyć salsy.)
  I know how to dance. (Umiem tańczyć.)
  They never knew how to use that software. (Oni nigdy nie potrafili obsługiwać tego programu.)
 4. poznawać [TRANSITIVE]
  Your hair is so characteristic that I'd know you even from the distance or at night! (Twoje włosy są tak charakterystyczne, że poznałbym cię nawet z daleka czy w nocy!)
  He says he wants to know me. (On powiedział, że chce mnie poznać.)
 5. doświadczać, zaznawać [TRANSITIVE]
  I knew a lot of poverty in my life. (Doświadczyłem wiele biedy w swoim życiu.)
  I have never known love. (Nigdy nie zaznałem miłości.)
  The poor child has never known family. (To biedne dziecko nigdy nie doświadczyło rodziny.)
 6. odróżniać [TRANSITIVE]
  You're old enough to know love from lust. (Jesteś wystarczająco dorosły, by odróżnić miłość od pożądania.)
  How am I supposed to know right from wrong? (Jak mam odróżniać dobro od zła?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wiem, mam pomysł spoken
  I know: let's go to the movies. (Mam pomysł: chodźmy do kina.)
  I know, we will invite them to dinner. (Wiem, zaprosimy ich na kolację.)
 2. wiem o tym spoken
  You love me, I know. (Kochasz mnie, wiem o tym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. poznać kogoś, zapoznać się z kimś
  I got to know your sister last year. (Poznałam twoją siostrę w zeszłym roku.)
 1. jak wiesz
  We've been married for over ten years, as you know. (Jesteśmy małżeństwem od ponad dziesięciu lat, jak wiesz.)
  As you know, I've recently found a job. (Jak wiesz, niedawno znalazłem pracę.)
  My parents, as you know, are away this weekend. (Moi rodzice, jak wiesz, wyjechali na weekend.)
czasownik
 1. wiesz o tym spoken
  You know that they broke up, right? (Wiesz o tym, że oni ze sobą zerwali, prawda?)
  You know that she's going to study with us, don't you? (Wiesz o tym, że ona będzie z nami studiować, no nie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. no wiesz spoken
  "How did you do it?" "You know... I have my ways." ("Jak ty to zrobiłeś?" "No wiesz... mam swoje sposoby.")
  "Who's Jack?" "This tall guy, you know..." ("Kto to Jack?" "Ten wysoki facet, no wiesz...")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "know"

czasownik
przymiotnik
knowable = dostępny, znany +1 znaczenie
rzeczownik
inne
phrasal verb
idiom
powiedzenie
you never know = nigdy nie wiesz (np. co cię może spotkać), nigdy nie wiadomo
zaimek
kolokacje

podobne do "know" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "know" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
inne