"klinika przerywania ciąży" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klinika przerywania ciąży" po polsku — Słownik angielsko-polski

"klinika przerywania ciąży" — Słownik kolokacji angielskich

abortion clinic kolokacja
  1. abortion rzeczownik + clinic rzeczownik = klinika przerywania ciąży
    Bardzo silna kolokacja

    I told him the whole story, about how I'd run out of the abortion clinic and everything.

    Podobne kolokacje: