ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kill in blood" — Słownik kolokacji angielskich

kill in blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabij w krwi
  1. kill czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His colleagues said he had been killed in cold blood.

    Podobne kolokacje:

podobne do "kill in blood" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "kill in blood" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo