"kick one's way" — Słownik kolokacji angielskich

kick one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kopniak czyjś droga
  1. kick czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I kicked my way inside, Taser raised and ready for action.

    Podobne kolokacje: