"key target" — Słownik kolokacji angielskich

key target kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy cel
  1. key przymiotnik + target rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Once inside, the rebels began to hunt down their key targets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo