ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key stakeholder" — Słownik kolokacji angielskich

key stakeholder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy udziałowiec
  1. key przymiotnik + stakeholder rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Tell key stakeholders in the university that this subject is being addressed and how.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo