ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key man" — Słownik kolokacji angielskich

key man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy człowiek
  1. key przymiotnik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All the key men, both political and military, were there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo