"keep women" — Słownik kolokacji angielskich

keep women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj kobiety
  1. keep czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We still use so many subtle ways to keep women "in their place."

    Podobne kolokacje: