ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kanał żeglowny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kanał żeglowny" po polsku

kanał żeglowny

rzeczownik
 1. channel ***   [policzalny]
  This channel is deep enough for bigger boats. (Ten kanał żeglowny jest wystarczająco głęboki dla większych łodzi.)
  If you want to be faster in the port, you will need to take this channel. (Jeśli chcesz być szybciej w porcie, będziesz musiał płynąć tym kanałem.)
 2. navigable channel  

"kanał żeglowny" — Słownik kolokacji angielskich

navigable channel kolokacja
 1. navigable przymiotnik + channel rzeczownik = kanał żeglowny
  Luźna kolokacja

  The foundation of the pillars in the navigable channel of the river were built during the same year.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo